Powiekszenie - kliknij obrazek

Click the picture for bigger view

Na tej stronie zamieżam umieścić skan książki "Dzieje Ziem Wilkeigo Księstwa Litewskiego" wydnej w Londynie w 1953 roku. Wiem że jest to żmudna praca wymagająca wielu godzin siedzenia przy skanerze, ale w miarę postępu prac będę umieszczał kolejne rodziały tej książki dopóki nie zeskanuję jej w całości. Będą mogli państwo przeglądać albo całość tej książki. lub poszczególne rozdziały. W miarę postępu pracy oprócz skanów w plikach pdf będę umieszczał również pliki przetworzone na Word XP format. O this part of my web site I will place scanned book "Dzieje Wielkiego Ksiestwa Litewskiego" prited in London on 1953. I know that this is strenuous task, that requires hours and hours sitting at the scanner, but I will be placing each chapter as soon as I scan, until I will place the entire book (about 400 pages). You will be able to view it as a single pdf file or each chapter separately. Except of pdf format I will transfer this book into Word files.
   

 

Alma Mater Vilnensis

Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego

na obczyźnie

Dzieje Ziem Wielkiego Księtwa Litewskiego - London 1953 Geneza Unii Polski z Litwą

Powrót