Powrót    Return

 

 

The following information about tile families are taken from the site  of Mr. T.F. Boettger. Unfortunately his site is no longer available.  Because of that I decided to include his work within my site to make available  the full list  of barons, counts and princes for interested parties. If  someone knows that his site were moved to another server please forward the link to it, so I can place here link to his new site.
 
Poniższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony Pana T.F. Boettger. Ponieważ jego strona nie jest już dostępna,postanowiłem wszystkie informacje dotyczące baronów, hrabiów i książąt umieścić na mojej stronie. Jeżeli ktowiek z odwiedzających zna nowy adres jego strony proszę o przesłanie tej informacji do mnie ażebym mógł umieścić poniżej link do tej  strony.

Baronowie

Hrabiowie

Książeta 

Barons

Counts

Prince 

   

Jeśli masz zapytanie - If you have a question

proszę nacisnąć obrazek  please click  picture T.F. Boettger 1997- 2003

 
   

Powrót    Return