960-1291

Poczet Królów Polskich

Poczet - spis treści

1927

Noty biograficzne dotyczące Polskich Królów zamieszczone na tej stronie pochodzą z dwóch różnych źródeł, "Encyklopedia Popularna Ilustrowana" wydana w latach 1909-1911 i "Funk & Wagnall's New Encyclopedia" wydana w 1990 roku. Teksty te nie są dokładną kopią a jedynie wyciągiem informacji. Obydwa teksty nie są jednobrzmiące. Jakiekolwiek podobieństwo do innych tekstów dostępnych na internecie lub w druku jest przypadkowe i nie zamierzone. Jeśli ktoś jest zainteresowany uzyskaniem dodatkowych  informacji na temat któregoś z króli Polskich proszę o kontakt na adres jozef@wawrzak.org The biographical notes about polish kings on this page are from two different sources "Encyklopedia Popularna Ilustrowana" published in 1909-1911, and from "Funk & Wagnall's New Encyclopedia" published in 1990. Those texts are not identical copies from the source, but only excerpts from those sources. Both of those notes differ. Any similarity to other texts available on the internet or in the print are accidental and not intended. If you will be interested to know more about any of the kings mentioned on this pages please contact me at jozef@wawrzak.org

After 1945

Polish Royalty

Polish Royalty - Table of contens

1990

Return  Powrót