Jak na razie tylko kilka note biograficznych jest umieszczonych na stronie. Tylko królowie których imiona są w kolorze niebieskim i podkreślone mają swoje odnośniki do not biograficznych. Z chwilą przygotowania kolejnej strony zawierającej biografię kolejnych czterech króli bedzie ona udostępniona do przeglądu. W przygotowaniu są tablice genealogiczne Polskich króli. As for now only the biographical notes for first few kings are available. Only those kings who's names are in blue and underlined have links to his biographies. At the time when next page with additional kings four kings will be finished it became available. In preparation is genealogical table of polish kings.

Poczet Królów Polskich - Polish Royalty 

Dynastia Piastów - Piast Dynasty

Siemowit/Ziemowit

IX - X w.

Siemowit/Ziemowit
Lestko/Leszek

IX - X w.

Lestko/Leszek

Siemomysł/Ziemomysł

IX - X w.

Siemomysł/Ziemomysł

Mieszko I 960-992 Mieszko I
Bolesław Chrobry 992-1025 Boleslaus the Brave
Mieszko II Lambert 1025-1034 Mieszko II Lambert
Bezprym 1031 Bezprym
Kazimierz I Odnowiciel 1034-1058 Casimir the Restorer
Bolesław II Smiały 1058-1079 Boleslaus the Bold
Władysław I Herman

1079-1102

Ladislaus Herman
Zbigniew i Boleslaw III Krzywousty 1102-1107 Zbigniew i Boleslaw III the Wrymouthed
Bolesław III Krzywousty 1107-1138 Boleslaus the Wrymouthed
Władysław II Wygnaniec 1138-1146 Ladislaus the Exile
Bolesałw IV Kędzierzawy 1146-1173 Boleslaus the Curly
Mieszko III Stary 1173-1177 Mieszko the Old
Kazimierz II Sprawiedliwy 1177-1194 Casimir the Just
Leszek Biały i Mieszko III Stary 1194-1202 Leszek the White and Ladislaus Spindleshanks
Władysław Laskonogi 1202 Ladislaus Spindleshanks
Leszek Biały 1202-1210 Leszek the White

Mieszko I Plątonogi

1210-1211 Mieszko I the Tanglelegs
Leszek Biały 1211-1227 Leszek the White
Władysław Laskonogi 1228 Ladislaus Spindleshanks
Konrad I Mazowiecki

1229-1232

Konrad of Masovia
Henryk I Brodaty 1232-1238 Henry the Bearded

Henryk II Pobożny

1238-1241 Henry the Pious
Konrad I Mazowiecki

1241-1243

Konrad of Masovia
Bolesław V Wstydliwy 1243-1279 Boleslaus the Bashful
Leszek Czarny 1279-1288 Leszek the Black
Henryk IV Probus 1288-1290 Henry IV Probus
Przemysław II 1290-1291 Przemysl II

Dynastia Przemyślidów - Przemyslid Dynasty

Wacław II

1291-1305 Wenceslas II

Wacław III

1305-1306 Wenceslas III

Dynastia Piastów - Piast Dynasty

Władysław Łokietek

1306-1333 Ladislaus the Short

Kazimierz III Wielki

1333-1370 Casimir the Great

Dynastia Andegavenów - Andegaven Dynasty

Ludwik Węgierski

1370-1382 Louis of Hungary

Jadwiga Andegaweńska

1384-1399 Jadwiga of Angevin

Dynastia Jagiellonów - Jagiellon Dynasty

Władysław Jagiełło 1386-1434 Ladislaus Jagiello
Władysław Warneńczyk 1434-1444 Ladislaus of Varna
Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492 Casimir Jagiellonian
Jan Olbracht 1492-1501 John Albert
Aleksander Jagiellończyk 1501-1606 Alexander Jagiellonian
Zygmunt I Stary 1506-1548 Sigismund the Old
Zygmunt II August 1548-1572 Sigismund Augustus

Królowie Elekcyjni - Elective Kings

Henryk Walezy 1573-1574 Henry of Valois
Stefan Batory 1576-1586 Stephen Bathory
Zygmunt III Waza 1587-1632 Sigismund III Vasa
Władysław IV 1632-1648 Ladislaus IV Vasa
Jan II Kazimierz 1648-1668 John II Casimir (Vasa)
Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673 Michael Korybut Wisniowiecki
Jan III Sobieski 1674-1696 John III Sobieski
August II Mocny 1697-1706 Augustus II the Strong
Stanisław Leszczyński 1704-1709 Stanislaus Leszczynski
August II Mocny 1709-1733 Augustus II the Strong
Stanisław Leszczyński 1733-1736 Stanislaus Leszczynski
August III 1733-1763 Augustus III
Stanisław August Poniatowski 1764-1795 Stanislaus Augustus Poniatowski

Polish Royalty - Poczet Królów Polskich

Jeśli masz zapytanie - If you have a question

proszę nacisnąć obrazek  please click  picture

 

Return - Powrót