Senatorowie – słowo wstępne

W państwie równości szlacheckiej jakiem była rzeczpospolita polska, nieprzyznającem urodzeniu zadnych prerogatyw, zniżającem tytuły honorowe do nic nieznaczących i ró­wności nieprzeszkadzających odznak familij­nych, jakimi były np. przydomki rodzinne, i tolerującem tylko ale prawnie nie uznającem majoratów (ordynacyj) - jedyną wskazówką znakomitości rodzin była ilość i jakość se­natorów przez nie wydanych - wyjątków w tym względzie tak .jest mało, ze nie psują reguły.- Wprawdzie rodziny senatorskie nie posiadały zadnych wyłącznych prerogatyw, lecz miały zawsze powagę, jaką daje wyższa pozycya majątkowa i urzędnicza, a nawet odrózniano je od ogółu szlacheckich nazwą karmazynowych; wykazanie też tych rodzin z wymienieniem w nich liczby senatorów wyższych i niższych i wskazaniem dat, jest zarazem wykazaniem arystokracyi krajowej w różnych jej stopniach i epokach tak np. ilość senatorów w rodzinie jest miarą jej znaczenia; godności wojewodzińskie, ministe­ryalne i biskupie zwłaszcza w większej liczbie wskazują arystokracyę wyższą-magnacką, ka­sztelaniję prowincyonalną; a jak data pier­wszego senatora jest nieomylną wskazówką podniesienia się socyalnego rodziny: tak data ostatniego; jej upadku. - W naszym spisie odróżniliśrny też Prymasów, Kasztelanów Krakowskich i Hetmanów, gdyż te dostojno­ści na jwyższe w duchowieństwie, w senacie i w wojsku, przysługiwały z małym wyjątkiem najwyższej arystokracyi państwa.- Spis nasz staraliśmy się uczynić jak najdokładniejszym ale usunęliśmy z niego wszystkich senatorów wątpliwego istnienia (a tych dość się zna­lazło, z łaski panagirystów dawnych i świeższych), z senatorów zaś z epoki Piastowskiej tych tylko zamieściliśmy, których niemylnie można było do pewnych rodzin zaliczyć. ­Załujemy że zakres tego dzieła niedozwolił nam na ściślejsze oznaczenie datami wzrostu i upadku rodzin, lecz niedokładność po­staramy się usunąć w drugiej części naszego dzieła .  

Jeśli masz zapytanie - If you have a question

proszę nacisnąć obrazek  please click  picture

Powrót    Return

   

Spis alfabetyczny - Alphabetical list

   A B C D E F G H I_J  K L Ł M N  O  P R  S Ś T U W V X Y Z Ż

A

 

1. Abramowicz lub Abrahamowicz herbu Jastrzebiec odmienny, pisali się „Z Wornian", rodzna litewska; Z niej 2 wojewodów i 1 kasztelan 1590 - 1763.

 

2. Agryppa herbu własnego, rodzina litewska; z niej 1 kasztelan 1580 - 1590.

 

3. Aleksandrowicz herbu Kosy v. Kruki, rodzina litewska; z niej 1 biskup, 1 wojewoda, 2 ministrów i 1 kasztelan 1470 - 1826, jedna linia tej rodziny otrzymała w 1800 r. tytuł hrabiowski austryacki.

-

4. Ancuta hb. własnego, rodzina podlasko-litewska, z niej 1 biskup 1723 r.

 

5. Ankwicz hb. Abdank, zgasła małopolska rodzina, otrzymała w 1778 r. tytuł hrabiowski austryacki; z niej 4 kasztelanów 1740 - 1791.

 

6. Arciechowski hb. Grabie, rodzina mazowiecka; z niej 1 biskup 1563.

 

7. Arciszewski hb. Rola, W Kujawach i na Rusi Czerwonej; z niej 2 kasztelanów 1650 - 1660.

 

Return to top - Powrót na górę

B

 

8. Babski hb. Radwan, dawna mazowiecka rodzina; z niej 1 kasztelan 1440 r.

 

9. Badeni hb. Bończa, rodzina pochodzenia wło­skiego, otrzymała w 1768 r. przyznanie szlachectwa, a jedna jej linia w 1845 tytuł hrabiowski austryacki; z tej familii 1 wojewoda a zarazem minister 1816-1824.

 

10. Bagniewski hb. Bawola-głowa, w Prusach Zachodnich; z tej familii 1 kasztelan 1726 - 1748.

 

11. Bajer hb. Leliwa, rodzina miejska krakowska, nobilitowana 1673 r., z niej 1 biskup 1758 - 1784.

 

12. Bajerski hb. Fogelwander, w Prusach Zachodnich; z tej familii 1 wojewoda 1480.

 

13. Bal hb. Gozdawa, w ziemi Sanockiej; z niej 2 kasztelanów 1500 - 1560.

 

14. Balicki hb. Topó,', dawna małopolska rodzina, jednego pochodzenia z TenczJ11skiemi i Ossolińslciemi; z niej 3 kasztelanów 1390 - 1450.

 

15. Baliński hb. Jastrzębiec, w Małej Polsce i w Litwie; z nich 1 kasztelan 1486.

 

16. Baliński hb. Ogończyk, w Kujawach; z nich 1 kasztelan 1590 - 1600.

 

17. Baliński hb. Przosna, w Wielkiej Polsce i w Pru­sach Zachodnich; z tej familii 1 wojewoda i 2 kaszte­lanów 1490 - 1590.

 

18. Baranowicz hb. Junosza, w Litwie; z nich 1 kasztelan 1717 - 1718  

 

19. Baranowski hb. Jastrzębiec, w Wielkiej Polsce; z nich 1 arcybiskup prymas, 1 minister, 1 wojewoda i 4 kasztelanów 1584 - 1633.

 

20. Baranowski hb. Odrowąż, na Podlasiu i w Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1647.

 

21. Bardski hb. Szaszor, dawna wielkopolska rodzina, mająca pochodzić od węgierskich hrabiów na Bardyowie; z niej 1 kasztelan 1480.

 

22. Bartnicki hb. Dołęga, w Mazowszu; z nich 2 kasztelanów 1460 - 1520.

 

23. Bartochowski hb. Rola, W wdz. Sieradzkiem; z nich 1 kasztelan 1760 - 1779.

 

24. Barzy hb. Korczak, zgasła małopolska rodzina; z niej 1 wojewoda a zarazem minister i 1 kasztelan 1580 -1571.

 

25. Batory hb. Trzy Zęby, zgasła książęca sie­dmiogrodzka rodzina, otrzymała indigenat polski 1588; z niej 1 biskup 1589, z tej familii Stefan król polski 1575 -1586.

 

26. Bażeński właściwie von Basen hb. Bażeński, zgasła w Prusach Zachodnich rodzina: z niej 6 woje­wodów i 3 kasztelanów 1456 - 1549.

 

27. Bąkowski hb. Gryf, przydomku Jaxa, rodzina małopolska; jedna jej linia otrzymała w 1782 r. tytuł hrabiowski austryacki; z niej 1 kasztelan 1415.

 

28. Bąkowski hb. Ryś, w Prusach Zachodnich; z nich 1 wojewoda 1665 - 1680.

 

29. Bełchacki hb. Topór, w Małej Polsce; z nich 2 kasztelanów 1500 - 1715.

 

30. Bełżecki hb. Jastrzębiec, na Rusi Czerwonej i Podolu; z nich 1 wojewoda i 2 kasztelanów 1632 ­1719.

 

31. Benoe hb. Taczała, nobilitowani 1685; z nich 1 kasztelan 1748 - 1759.

 

32. Bentkowski v. Bętkowski hb. Topór, w Małej Polsce; z nich 1 kasztelan 1758.

 

33. Berg hb. Berg (na tarczy góra porosła brzozami) rodzina inflandzka; z niej 1 kasztelan 1688 - 1716.

 

34. Beski hb. Jastrzębiec, w Małej Polsce; z nich 1 kasztelan 1440.

 

35. Białaczewski hb. Odrowaź, w wdz. Sanclomierskiem, jedna z najdawniej szych rodzin małopolskich; z niej 1 biskup 1240 -- 1266.

 

36. Białobrzeski hb. Abdank, w wdz. Sandomier­skiem; z nich 1 biskup 1577 - 1586.

 

37. Białozor hb. Wieniawa, dawna litewska rodzina; z niej 1 biskup, 1 wojewoda i 1 kasztelan 1663-1669.

 

38. Bidziński hb. Janina, w województwie Sando­mierskiem; z nich 1 wojewoda 1703.

 

39. Bieganowski hb. Grzymała, w Małej Polsce; z nich 2 kasztelanów 1660 - 1765.

 

40. Bielawski hb. Zaręba, w województwie Sieradz­kiem ; z nich 1 kasztelan 1425 - 1452.

 

41. Bieliński hb. Junosza, dawna mazowiecka rodzina, jedna jej linia otrzymała tytuł hrabiowski pruski, w 1798 r. Z tej familii 1 biskup, 3 wojewodów, 3 mi­nistrów i 2 kasztelanów 1472 - 1796.

 

42. Bieliński hb. Szeliga , rodzina mazowiecka, jedna jej linia pozyskała tytuł hrabiowski polski 1825, lecz zgasła; z niej 1 wojewoda i 2 kasztelanów 1734--1831.

 

43. Bielski hb. Jelita, piszą się z Olbrachcic; jedna ich linia otrzymała tytuł hrabiowski austryacki 1778; z tej familii 1 kasztelan 1771 - 1774.

 

44. Bieniewski hb. Radwan, w Mazowszu; z nich 1 wojewoda 1657 - 1676.

 

45. Bieńkowski hb. Korwin, w Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1828.

 

46. Biernacki hb. Poraj, na Podlasiu i w Wielkiej Polsce; z nich 3 kasztelanów 1717 - 1796.

 

47. Bierzyński hb. Jastrzębiec, rodzina sieradzka; z niej 1 kasztelan 1783.

 

48. Biesiad hb. Jelita, dawna małopolska rodzina; zmieniła nazwisko na Biesiadecki i Biesiadowski, nosiła za Piastów tytuł hrabiów (Comes); z niej 2 wojewodów, 1 minister i 2 kasztelanów 1290 - 1500.

 

49. Biesiekierski hb. Pomian, pochodzą od Sokołowskich tegoż herbu; z nich 1 kasztelan 1778 - 1818.

 

50. Billewicz hb. Mogiła, dawna żmudzka rodzina; z niej 2 wojewodów 1550 - 1778.

 

51. Biskupski hb. Lis, w województwie Sieradzkiem; z nich 2 kasztelanów 1540 - 1650.

 

52. Biskupski hb. Niesobia, w województwie Kaliskiem; z nich 2 kasztelanów 1373 - 1440.

 

53. Biszowski hb. Nieczuja, zgasła małopolska rodzina; z niej 1 wojewoda 1468 - 1485.

 

54. Blaszkowiecki hb. Odrowąż, rodzina szlązka; z niej 1 biskup 1474.

 

55. Bloch hb. Ogończyk, pisali się z Bestwiny, w Małej Polsce; z nich 1 kasztelan 1540.

 

56. Błeszyński hb. Oksza, rodzina miejska krakowska; z niej 3 kasztelanów 1600 -1769.

 

57. Błociszewski hb. Ostoja w Wielkiej Polsce; z nich l kasztelan 141l.

 

58. Błoński hb. Bibersztein w Małej Polsce; z nich l kasztelan 1762 - 1765.

 

59. Bniński hb. Łodzie, juz w epoce piastowskiej tytułowali się hrabiami (Comes), a w 1798 i 1816 otrzymali tytuł hrabiowski pruski; z tej familii 4 kasztela­nów 1450 - 1831.

 

60. Bochnar hb. Starykoń, zgasła miejska krakowska rodzina, od której wywodzą się Wielopolscy ; z tej familii l kasztelan 1340.

 

61. Bochotnicki hb. Dębno, zgasła Małopolska rodzina; z niej 1 wojewoda 1521.

 

62. Boduła hb. Boduła, zgasła rodzina szlązka; z niej 1 arcybiskup 1279 .

 

63. Bodzanowski hb. Szeliga, brali za Piastów tytuł hrabiów (Comes); z tej familii 1 wojewoda 1307.

 

64. Bodzanta hb. Szeliga, rodzina małopolska, brała za czasów Piastowskich tytuł hrabiów (Comes); z niej l arcybiskup i l kasztelan 1288 - 1389.

 

65. Bogacki hb. Prawdzic, w Mazowszu; z nich 2 wojewodów i 1 kasztelan 1470 - 1570 .

 

66. Bogatko hb. Pomian w Kujawach; z nich l kasztelan 1783 - 1789 .

 

67. Bogdański hb. Prus III., w Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1648.

 

68. Boglewski hb. Jelita, dawna mazowiecka rodzina; z niej 2 wojewodów i 3 kasztelanów 1343 - 1620 .

 

69. Bogucki hb. Abdank, w Wielkiej Polsce; z nich 1 kasztelan 1632.

 

70. Boguski hb. Rawicz W Mazowszu i na Czerwonej Rusi; z nich 3 kasztelanów 1540 - 1640 .

 

71. Bogusz hb. Półkozic, dawna małopolska rodzina; niektórzy z jej członków brali za Piastów tytuł hrabiów, a pisali się z Ziemblic; z tej familii 3 kasztelanów 1580 -1796.

 

72. Bolestraszycki hb. Lis, przydomku Świętopełk w województwie sieradzkiem; z nich 1 kasztelan 1650

 

73. Boner hb. Bonarawa, zgasła miejska krakowska rodzina; jedna jej linia otrzymała w r. 1550 tytuł baronów państwa Rzymskiego; z tej familii 1 kasztelan krakowski i 2 kasztelanów 1536 - 1593.

 

74 Boratyński hb. Korczak:, na Rusi Czerwonej; z nich 1 kasztelan 1558.

 

75. Borch hb. Trzy kawki, rodzina Inflantska; otrzymała tytuł hrabiowski austryacki 1783; z niej 2 wojewodów, l minister 1767 - 1791

 

76. Borch hb. Wąż, zgasła rodzina małopolska; z niej 7 kasztelanów 1400 – 1705.

 

77. Boreyko hb. Kościesza, rodzina rusko-litewska; z niej l kasztelan 1748 - 1757.

 

78. Borkowicz hb. Napiwoń, zgasła wielkopolska rodzina; z niej 1 wojewoda 1358.

 

79. Borkowski przydomku "Dunin", hb. Łabędź, w Małejpolsce; jedna ich linia otrzymała w r. 1818 tytuł hrabiowski austryacki, z tej familii 4 kaszte­lanów 1578 - 1754.

 

80. Borowski hb. Abdank, w województwie Sando­mierskiem; z nich l kasztelan 1729 -1740.

 

81. Borowski hb. Lis, w Prusach Zachodnich; z nich 1 kasztelan 1691 - 1709.

 

82. Borucki hb. Rola, w Kujawach; z nich 2 kaszte­lanów 1580 - 1731.

 

83. Borukowski hb. Junosza, W Mazowszu; z nich l biskup a zarazem minister 157f - 1584.

 

84. Boryszewski hb. Poraj, zgasła wielkopolska rodzina; z nich l arcybiskup prymas, i l kasztelan 1450 - 1510.

 

85. Boski hb. Jasieńczyk, rodzina mazowiecka; z niej l kasztelan 1712 - 1718.

 

86. Branicki hb. Gryf, zgasła magnacka w Małej­polsce rodzina; tytułowała się hrabiami z Branic i Ruszczy, zgasła w 1773; wydała 1 kasztelana hakowskiego, 1 wojewodę, 1 hetmana i 3 kasztelanów 1442 - 1773.

 

87. Branicki hb. Korczak, w Małejpolsce i na Rusi Czerwonej; jedna ich linia otrzymała tytuł hrabiowski rosyjski; z tej familii 1 biskup, 1 hetman i 2 kasztelanów 1536 - 1793.

 

88. Brochocki v. Brochowski hb. Prawdzic, rodzina mazowiecka; z niej 3 kasztelanów 1618 - 1657.

 

89. Brodzicki w Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1734 '- 1747.

 

90. Broniewski hb. Lewart, brali przydomek Firlej, pochodząc od tej znakomitej a już zgasłej rodziny; z nich 3 kasztelanów 1588 - 1670.

 

91. Bronikowski hb. Osęk, rodzina szlazko-wielkopolska; z niej 1 kasztelan 1820 - 31; do tej familii miała należeć cesarzowa rossyjska Katarzyna I żona Piotra Wielkiego.

 

92. Bronisz hb. Wieniawa, dawna a za czasów piastowskich tytuł hrabiowski biorąca wielkopolska rodzina; z niej 4 wojewodów i 5 kasztelanów 1170 - 1719.

 

93.  Broniszewski hb. Pomian, w Kujawach; z nich 1 kasztelan 1422.

 

94. Brudzewski hb. Pomian, brali przydomek "Jarand" a za Piastów tytułowali się hrabiami; z nich 5 wojewodów i l kasztelan 1342 - 1551.

 

95. Brudzewski hb. Nałęcz, zgasła wielkopolska rodzina, z niej 1 wojewoda 1299 -1307.

 

96. Brześciański hb. Sas, na Rusi Czerwonej; z nich 1 kasztelan 1731 - 1735.

 

97. Brzeski hb. Oksza, rodzina szlązka, z niej 1 biskup i 1 kasztelan krakowski 1311 - 1326.

 

98. Brzeski hb. Prawdzic, brali przydomek "Kmaczoła", dawna mazowiecka rodzina; z niej 1 wojewoda i 1 kasztelan 1518 - 1528.

 

99. Brzeziński hb. Doliwa, dawna zapiastowska w Wielkiejpolsce rodzina; przydomków "Lutek i Szyrzyk"; z niej 1 biskup a zarazem minister i 1 kasztelan 1450 - 1780.

 

100. Brzeziński hb. Łabędź, brali przydomek "Dunin"; z nich 1 kasztelan 1727 - 1732.

 

101. Brzoska hb. Nowina, rodzina mazowiecka, pisała się za Piastów "z Rzwienia"; z niej 1 kasztelan 1530 -1542.

 

102. Brzostowski hb. Strzemię, z niej 1 biskup, 1 minister, 3 wojewodów i 4 kasztelanów 1680 - 1796, jedna jej linia otrzymała w 1798r. tytuł hrabiowski pruski lecz zgasła w r. 1870.

 

103. Brzozogłowski hb. Grzymała, zgasła wielkopolska rodzina; z niej 1 kasztelan 1524.

 

104. Brzozowski hb. Jastrzębiec odmienny, w Litwie; z tej familii 1 wojewoda 1650 - 1653 .

 

105. Brzuchowski hb. Pomian, w Małejpolsce ; z nich 1 kasztelan 1715.

 

106. Buczacki hb. Abdank, magnacka już zgasła podolska rodzina; z niej 1 biskup, 4 wojewodów i 3 kasztelanów.

 

107. Bukowski hb. Ossorja, rodzina małopolska, jedna jej linia otrzymała w 1783 r. tytuł hrabiowski austryjacki, z tej familii 2 kasztelanów 1752 - 1762.

 

108. Burzyński hb. Trzywdar, rodzina podlasko-litewska; z niej 1 wojewoda i 1 kasztelan 1748 -1773.

 

109. Butrym v. Butrymowicz hb. Topór, dawna żmudzka rodzina; z niej 1 wojewoda 1432.

 

110. Buzeński hb. Poraj, dawna zapiastowska rodzina, brała tytuł hrabiów (Comes) z Bużenina; z niej 1 minister i 2 kasztelanów 1569 - 1630.

 

111.Bykowski hb. Gryf, w województwie sieradzkiem, z nich 2 wojewodów i 4. kasztelanów 1586-1705.

 

112. Bystry hb. Tarnawa, w Mazowszu i w Litwie, z nich 1 kasztelan 1769 - 1783.

 

113. Bystrzanowski v. Bystrzonowski hb. Starykoń, rodzina małopolska, jedna jej linia otrzymała tytuł hrabiowski austryacki 1801, lecz zgasła k. r. 1850; z tej familii 1 kasztelan 1788 - 1796.

 

114. Bzicki hb. Ciołek w Małejpolsce ; z nich 1 ka­sztelan 1557 - 1565.

Return to top - Powrót na górę

C

115. Cema v. Czema właściwie von Zehmen hb. Wczele, magnacka, w Prusach zachodnich, lecz już w 1629 r, zgasła rodzina, z niej 4 wojewodów i 1 ka­sztelan 1532 - 1629.

 

116. Cetner hb, Przerowa, rodzina szlązka, właściwe jej nazwisko Cetner und Cententhal, otrzymała iudigenat polski 1598, a tytuł hrabiowski austryacki 1780; wydała dwóch wojewodów i 3 kasztelanów 1653 - 1787.

 

117. Chalecki hb. Chalecki lub Abdank odmienny, w Litwie; z nich 1 minister i 1 wojewoda 1597-1651.

 

118. Charbicki hb. Ja8strzębiec, zgasła małopolska rodzina; z niej 1 kasztelan 1649.

 

119. Charczewski hb. Cholewa, rodzina kujawska osiedlona na Rusi Czerwonej, otrzymała tytuł hrabiowski austryacki 1783; z niej 3 kasztelanów 1722 - 1752.

 

120. Charlęzki v. Charleński hb. Bończa, pisali się z Charlęża; z nich l kasztelan 1618 - 1625.

 

121. Charytonowicz hb. Charytonowicz, rodzina rusko­litewska ; z niej l kasztelan 1638.

 

122. Chądzyński hb. Ciołek, pochodzą od włoskiej rodziny Chandzini; z tej familii 2 wojewodów 1625 - 1648.

 

123. Chebda hb. Pomian, dawna kujawska rodzina, nosiła za czasów Piastowskich tytuł hrabiowski; z niej l wojewoda i l kasztelan 1330 - 1370.

 

124. Chełmski lub Ostoja biorą przydomek ,,Scibor" a za czasów Piastowskich pisali się hrabiami "na Pońcu" majątku w Wielkopolsce; z nich 1 kasztelan 1434-1441.

 

125. Chlebowicz hb. Leliwa, zgasła rodzina litewska pochodząca od dawnej przedchrześciańskiej Monwidów, brała tytuł hrabiów na Dąbrownie i Księstwie Zasławskiem; z niej 8 wojewodów i 2 ministrów 1448 -1669.

 

126. Chlebowski hb. Poraj, w Wielkiej Polsce; z nich l kasztelan 1755 - 1757.

 

127. Chlewicki hb. Odrowąż, dawna małopolska rodzina; z niej 3 kasztelanów 1464 - 1661.

 

128. Chłapowski hb. Drya, rodzina wielkopolska; z niej 1 kasztelan 1760 - 1780.

 

129. Chłopicki hb. Nieczuja, w Małopolsce, jedna ich linia otrzymała tytuł baronowski francuzki, lecz zgasła 1854; z tej familii 1 kasztelan 1670.

 

130. Chmara hb. Krzywda, rodzina podlasko-litewska; z niej 1 wojewoda 1784 - 1796.

 

131. Chmielecki hb. Bończa, rodzina mazowiecka; z niej 1 wojewoda 1630.

 

132. Chmielewski v. Chmielowski hb. Półkozic, dawna małopolska rodzina; z niej 1 wojewoda i 1 ka­sztelan 1222 - 1411.

 

133. z Chodzcza hb. Junosza w Kujawach i na Rusi Czerwonej, można, lecz już w 1536 zgasła rodzina; z niej 2 wojewodów, 1 minister i 4 kasztelanów 1450 do 1530.

 

134 Chodkiewicz hb. Kościesza , magnacko-litewska rodzina, pozyskała tytuł hrabiowski Państwa Rzymskiego w 1555, a zatwierdzenie tego tytułu od króla Zygmunta Augusta w 1568; z tej familii 1 biskup, 15 wojewodów, 3 hetmanów, 1 minister i 1 kasztelan.

 

135. Chojeński hb. Abdank w Wielkiej Polsce; z nich 1 biskup a zarazem minister i 1 kasztelan 1531 - 1614.

 

135. Chołoniewski hb. Korczak, przydomku "M y s z k a" rodzina wołyńska, otrzymała tytuł hrabiowski austryacki 1798; z niej 1 kasztelan 1766 - 1774.

 

137. Chomentowski hb. Lis, dawna małopolska rodzina; z niej 2 wojewodów, 1 hetman, i 1 kasztelan 1683 - 1728.

 

138. Chomiński hb. Poraj odmienny, w Litwie; z nich 1 wojewoda 1788-1796.

 

139. Chotkowski hb. 0stoja, w Mazowszu; z nich 1 biskup 1481- 1497.

 

140. Chrapicki hb. Rola, W Prusach Zachodnich; z nich 1 biskup 1495-1514.

 

141. Chrapowicki hb. Gozdawa, w Litwie; z nich 1 wojewoda, i 2 kasztelanów 1670 - 1792.

 

142. Chreptowicz hb. Gozdawa, dawna rusko -litew­ska rodzina, jedna jej gałąź otrzymała zatwierdzenie tytułu hrabiowskiego w cesarstwie rosyjskiem; z tej familii 1 wojewoda, 2 ministrów i l kasztelan 1492 do 1793.

 

143. Chrząstowski hb. Kościesza, wMałejpolsce; z nich 1 biskup i 1 kasztelan 1435 - 1656.

 

144. Chrząstowski hb. Łodzia, w Wielkiejpolsce ; z nich 1 kasztelan, 1697.

 

145. Chrząstowski hb, Zadora, dawna małopolska jednego pochodzenia z Lanckorońskiemi rodzjna; z niej 1 kasztelan 1470.

 

146. Chwalczewski hb. Trąby, rodzina mazowiecka; z niej 1 biskup, i 1 kasztelan, 1535 -1550.

 

147. Chwalibóg hb. Strzemie, dawna małopolska 1rodzina; z niej 2 kasztelanów 1715 -1724.

 

148. Ciechanowiecki hb. Dąbrowa, rodzina mazo­wiecka, osiedlona na Białej Rusi; z niej 2 wojewodów , 1653 -1670.

 

149, Ciechomski hb. Wąż, w Mazowszu; z nich 1 wojewoda 1424-1446.

 

150. Cieciszewski v. Cieciszowski hb. Kolumn albo Roch II, dawna mazowiecka rodzjna; z niej 1 biskup i 4 kasztelanów 1649 -1796.

 

151. Ciekliński hb. Aldank, w Małej polsce; z nich l kasztelan 1645 -1753.

 

152. Cielecki hb. Zaręba, pochodzą od dawnej 1rodziny Zarębów z Kalinowy; z nich 1 biskup, i 4 ka­sztelanów 1412 -1788.

 

153. Cieszkowski hb. Dołęga, w województwie Łęczyckiem i w Mazowszu, jedna ich gałęź otrzymała tytuł hrabiowski rzymski 1810 zatwierdzony w Prusach 1854; z tej familli 6 kasztelanów 1716-1796.

 

154. Cikowski hb. Radwan, dawna małopolska rodzina; z niej 3 kasztelanów 1516 -1567.

 

155. Ciołek hb. Ciołek, zdaje się że już zgasła rodzina małopolska; z niej 2 biskupów, 3 wojewodów, i 2 kasztelanów 1250 -1440.

 

156. Ciołek hb. Sulima, zgasła małopolska rodzina; z niej 1 biskup 1504-1524.

 

57. Ciświcki hb. Wieniawa, w Wielkiejpolsce ; z nich 2 kasztelanów 1621-1676.

 

158. Cybulski hb.· Prawdzic, w Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1578 -1593.

 

159. Czacki hb. Swinka, rodzina wielkopolska w 18. stuleciu przesiedlona na Wołyń już w 1545 miała pozyskać tytuł hrabiowski państwa rzymskiego; z niej 1 kasztelan 1740 - 1745.

 

160. Czaplic hb. Kierdeja, piszą się z Szpanowa, z nich 1 kasztelan 1597.

 

161. Czapski hb. Leliwa, dawna małopolska rodzina, w 14 stuleciu osiedlona w Prusach Zachodnich, bierze przydomek "von Hutten", jedna jej linia otrzymała tytuł hrabiowski pruski 1801; z tej familii 2 biskupów, 1 minister, 4 wojewodów i 7 kasztelanów 1683-1779.

 

162. Czarnecki hb. Prus III, na Podolu i w Wielkiejpolsce, jedna ich linia otrzymała tytuł hrabiowski pruski 1854; z tej familli l biskup, i l kasztelan 1677 ­1774.

 

163. Czarniecki hb. Łodzia, dawna małopolska rodzina; z niej 1 wojewoda i zarazem hetman 1655 -1665.

 

164. Czarnkowski hb. Nalęcz, jedna z najdawniejszych i magnacka rodzina wielkopolska, zgasła 1727 r. brała tytuł hrabiów, a niekiedy i książąt Dierzykrajów na Człopie; z tej familii 1 arcybiskup gnieznieński, 2 biskupów, 8 wojewodów, 2 ministrów, i 17 kaszte­lanów 1192 -1662.

 

165. Czarnocki hb. Lis, rodzina małopolska; z niej 1 kasztelan 1620.

 

166. Czartoryski hb. Pogoń litewska, książęca rodzina pochodząca od Konstantego brata króla Władysława Jagiełły, a syna wielkiego księcia litewskiego Olgerda; z niej 1 arcybiskup prymas, 1 biskup, 6 wojewodów, i 2 ministrów 1566 - 183l.

 

167. Czerwiński hb. Wieniawa, w Małejpolsce; z nich 5 kasztelanów 1661 - 1729.

 

168. Czerniejewski v. Czerniejowski hb. Korczak, na Rusi Czerwonej; z nich 1 kasztelan 1580.

 

169. Czerny hb. Nowina, przydomku "Schwartzenberg", rodzina miejska krakowska, właściwe jej nazwisko było Schwartz; z niej 5 kasztelanów 1690 do 1760.

 

170. Czerski hb. Ogończyk, w Ziemi Dobrzyńskiej i Prusach Zachodnich; z nich 2 kasztelanów 1615 do 1650.

 

171. Czetwertyński dwóch herbów Czetwertyński i Pogoń Ruska, rodzina książęca szczepu Ruryka; z niej 6 kasztelanów 1658 - 1796.

 

172. Czosnowski hb. Kolumna i Roch II, rodzina mazowiecka; z niej 1 wojewoda i 2 kasztelanów 1493-1745.

173. Czuryło hb. Korczak, zamożna w 16. stulecin czerwono-ruska rodzina; z niej 1 kasztelan 1510-1524.

 

174. Czyzewski Y. Czyzowski hb. Pobóg, w Mazo­wszu, z nich 1 biskup 1663.

 

175. Czyzewski hb. Półkozic, dawna już zgasła małopolska rodzina, z niej 1 kasztelan krakowski i 1 wojewoda 1422 - 1458.

 

176. Czyzowski hb. Topór, pochodzą od małopolskiej rodziny Zaklików; z nich 3 kasztelanów 1560 - 1760.

Return to top - Powrót na górę

D

177. Danahorski hb. Topór, dawna już zgasła wiel­kopolska rodzina, pisała się za Piastów hrabiami z Pani­grodza i Danuborza; z niej 3 wojewodów i 6 kasztelanów 1327 - 1499.

 

178. Daniłowicz hb. Sas, znakomita i magnacka w 17 stuleciu czerwono-ruska rodzina, zgasła w głównej gałęzi; z niej 2 wojewodów, 2 ministrów i 1 ka­sztelan 1608 - 1688.

 

179. Dantyszek hb. Dantyszek, rodzina miejska gdańska; z niej l biskup 1530 - 1548.

 

180. Daszkiewicz hb. Korybut, wywodzą się od 0lgierda, wielkiego księcia litewskiego przez jego syna Dymitra Korybuta, to pochodzenie przecież nie jest dostatecznie udowodnionem ; z tej litewskiej rodziny l kasztelan 1792.

 

181. Dąbrowski hb. Dąbrowski, znakomita w 15 stuleciu rodzina w Prusach Zachodnich, jednego pochodzenia z Czapskiemi hb. Leliwa; z niej 3 wojewodów i 2 kasztelanów 1468 - 1818.

 

182. Dąbrowski hb. Korab, w ziemi Wieluńskiej; z nich l kasztelan 1604.

 

183. Dąbrowski hb. Pobóg, w Małejpolsce ; z nich 1 kasztelan 1622.

 

184. Dąbrowski hb. Poraj, dawna zapiastowska a jak się zdaje zgasła rodzina, brała tytuł hrabiowski (Comes); z niej 1 wojewoda 1248.

 

185. Dąbski hb. Godziemba, rodzina kujawska, jednego pochodzenia z Lubrańskiemi, jedna jej linia otrzymała w 1819 tytuł hrabiowski pruski; z tej familii 1 biskup, 6 wojewodów, 1 minister i 12 kasztelanów 1602 - 1796.

 

186. Denhoff hb. Donhoff, rodzina niemiecko-inflantska, w Polsce osiedliła się w końcu 16 stulecia i aż po wiek 18 należała do magnackich krajowych; tytuł hrabiowski Państwa Rzymskiego otrzymała w 1632 r. w początkach 18 stulecia zgasła w Polsce, lecz dotychczas istnieje w Prusach; z niej kardynał 1, biskup 1, wojewodów 8, hetman 1, minister 1, kasztelanów 2.

 

187. Derszniak hb. Korczak, rodzina czerwonoruska; z ,niej 1 kasztelan 1670 - 1677.

 

188. Dębiński hb. Nieczuja, rodzina małopolska; z niej 1 kasztelan 1720 - 1735.

 

189. Debiński hb. Rawicz, dawna małopolska rodzina, otrzymała tytuł hrabiowski austryacki 1784 r.; z niej 1 kasztelan krakowski, 2 wojewodów, 1 minister, 3 kasztelanów 1562 - 1781.

 

190. Dębowski hb. Jelita, w wdz. Łęczyckiem; z nich 1 arcybiskup lwowski, 1 biskup, 1 wojewoda, 1 minister i 3 kasztelanów.

 

191. Długosz hb. Wieniawa, pisali się "z Niedzielska" w ziemi Wieluńskiej; z nich 1 arcybiskup lwowski 1480.

 

192. Dłużewski hb. Pobóg, w Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1724 - 1726.

 

193. Dłużniewski hb. Dołęga, w Mazowszu; z tej familii 2 kasztelanów 1440 - 1535.

 

194. Dobek hb. Gryf, rodzina małopolska; z niej 1 kasztelan 1427.

 

195. Dolski hb. Kościesza, zgasła r. 1695 książęca szczepu Ruryka rodzina; z niej 1 minister, 1 kasztelan 1600 - 1695.

 

196. Doliński hb. Trąby, w Małejpolsce ; z nich 1 kasztelan 1754 - 1759.

 

197. Dołęga hb. Dołęga, rodzina mazowiecka; z niej 1 kasztelan 1507.

 

198. Domaniewski hb. Lubicz, w wdz. Sieradzkiem i w Litwie; z nich 1 biskup 1555 - 1563.

 

199. Domaszewski hb. Nieczuja , na Podlasiu; z nich 2 kasztelanów 1662 - 1694.

 

200. Dorohostayski hb. Leliwaa, dawna pochodząca od Monwidów rodzina, jedna jej a już zgasła linja pozyskała tytuł baronów państwa rzymskiego; z niej 1 minister 1579 - 1611.

 

201. Dorpowski hb. Leliwa, odmienna, w Prusach Zachodnich; z tej familii 1 wojewoda 1713 - 1718.

 

202. Dowgiełło hb. Zadora, dawna przedchrześciańska litewska rodzina; z niej 1 biskup 1656 - 1661.

 

203. Dowgird hb. Łabędź, dawna żmudzka rodzina; z niej 2 wojewodów 1420 - 1443.

 

204. Dowojna hb. Szeliga, w Litwie; z nich 1 wojewoda 1542 - 1572.

 

205. Drohiciński v. Drohiczyński hb. Nałęcz, zgasła w wdz. Lubelskiem rodzina i z niej 1 kasztelan 1572 - 1577.

 

206. Drohojewski v. Drohojowski na Rusi Czerwonej, jedna ich linja otrzymała tytuł hrabiowski austryjacki 1783; z tej familii 1 biskup i 5 kasztelanów 1540 - 1750.

 

207. Drozdowski hb. Pilawa, w Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1681 - 1699.

 

208. Druszkiewicz hb. Bożawola, w Litwie i województwie Lubelskiem; z nich 1 kasztelan 1684-1690.

 

209. Drzewieki v. Drzewiecki hb. Ciołek, rodzina małopolska; z niej 1 biskup a zarazem minister 1 wojewoda i 3 kasztelanów 1495 - 1706.

 

210. Drzewiecki hb. Nałęcz, brali przydomek "Borsza" w Małejpolsce i na Wołyniu; z nich 1 kasztelan 1630.

 

211. Dulski hb. Przegonia, w Prusach Zachodnich i na Rusi Czerwonej; jedna ich linia otrzymała 1782 tytuł baronowski austryacki; z tej familii 1 minister a zarazem kasztelan 1573 - 1590.

 

212. Dunin hb. Łabedź, rodzina duńska za Bolesława III osiedlona w Polsce, za Piastów tytułowała się hrabiami a niekiedy wielkimi hrabiami (Magnus Comes) z Skrzynna; tytuł hrabiowski brali nawet niektórzy z jej członków Jeszcze w bieżącym (19) stuleciu; z tej familii 3 wojewodów, 2 ministrów i 8 kasztelanów 1136 - 1736.

 

213. Dydyński hb. Gozclawa, na Rusi Czerwonej; z nich 2 kasztelanów 1605 - 1784.

 

214. Dziaduski hb. Jelita, w Małejpolsce; z nich 1 biskup 1544 - 1559.

 

215. Działyński hb. Ogończyk, rodzina zapiastowska; gałąź zgasłej rodziny Kościeleckich; jej przodkowie tytułowali się hrabiami (Comes) z Kościelca ; tytuł hrabiowski pruski z odmianą w herbie otrzymała 1786; z niej 2 biskupów, 8 wojewodów i 8 kasztelanów 1485 - 1819.

 

216. Dzieduszycki hb. Sas, dawna czerwono-ruska rodzina; tytuł hrabiowski austryacki otrzymała w 1775 i 1777; z niej 1 wojewoda i 2 kasztelanów 1604 do 1701.

 

217. Dziekoński hb. Korab odmienny, rodzina podlasko-litewska; z niej 1 minister 1785 - 1793.

 

218. Dzierzbicki hb. Topór, w wdz. Łęczyckiem, z nich 1 wojewoda, i 1 kasztelan 1763 -1787.

 

219. Dzierzek hb. Nieczuja , rodzina małopolska; z niej 1 kasztelan 1656 - 1663.

 

220. Dzierzgowski hb. Jastrzębiec, dawna mazowiecka rodzina, jedna jej linia otrzymała w połowie 16 stulecia tytuł hrabiowski państwa rzymskiego, lecz wkrótce zgasła; z tej familii l arcybiskup gnieznień­ski prymas, l wojewoda i 4 kasztelanów 1470 - 1556.

 

221. Dzierzkowicz hb. Wieniawa, w Litwie; z nich 1 biskup 1453 - 1468.

 

222. Dzierzykraj, jedna z najdawniejszych, lecz już w połowie 15 stulecia zgasła wielkopolska rodzina, za czasów piastowskich brała tytuł hrabiów na Człopie; z niej 2 wojewodów i 3 kasztelanów 1110 - 1300.

 

223. Dziewanowski hb. Jastrzębiec, w Mazowszu i w Prusach Zachodnich; z nich 2 kasztelanów 1697 do 1772.

 

224. Dzięcielski hb. Jastrzębiec, w Mazowszu; z nich l biskup 1825 - 1831.

 

225. Dzik hb. Doliwa, zgasła rodzina małopolska; z niej 1 kasztelan 1430 - 1436.

 

226. Dzius hb. Kierdeja, zgasła wołyńska rodzina; z niej 1 kasztelan k. r. 1550.

 

Return to top - Powrót na górę