Powrót    Return

Wstęp

Poniżej jest spis wszystkich opracowań rodzin szlacheckich zawartych w "Przewodniku Heraldycznym" Adama Amilkara Kosińskiego. Postaram się stopniowo je opublikować, wiem że tp zajmie mi kilka miesięcy, dlatego proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Również, jak Adam A. Kosiński zwracał się do swoich czytelników prawie 130 lat temu, prosiłbym wszystkie zainteresowane osoby, zwłaszcza te których rodzinne monografie, genealogie lub wzmianki będą tu zamieszczone o kontakt w celu uzupełnienia tych informacji. Informacje zamieszczone w tych opracowaniach dotyczą okresu do 1885 (data wydania tomu V-tego). Wiem że wiele rodzin i rodów których monografie tu zamieszczam w dalszym ciągu istnieje np. Książęta Czartoryscy, Dlatego mam nadzieję że te rodziny zechcą podzielić się informacjami które będą uzupełnieniem zamieszczonych przeze mnie opracowań na podstawie książek Adama A. Kosińskigo.

Wszelkie uwagi, zapytania lub informacje proeszę kierować na mój e-mail: jozef@wawrzak.org

lub na mój adres domowy:

 Józef A. Wawrzak,

19 Amherst Rd

.Stoughton, MA 02072

 

Monografie: *)

 

(*)Litera M oznacza że monografia, a litera G że genealogia wymienionej rodziny zamieszczoną została w dziele od wskazanej stronnicy począwszy, litery wzm. Oznacza że *wzmianka o rodzinie" .

  

Aleksandrowicz hb. Kosy, hrabiowie i szlachta (M.)

Andruszkiewicz herbu Mogiła (wzm.)

Augustynowicz, brabiowie (wzm.)  

Badeni hb. Bończa, hrabiowie i szlachta (M.)

Bąkowski hb. Gryf (M.)

Baybuza herbu własnego (wzm.)

Bieliński hb. Junosza (M.)

Biesiadecki hb. Jelita (M.)

Bispink herbu von Gallen (G.) 

Biszping herbu Sternberg odmienny (M.)

Bloch herbu Ogończyk odmienny (M.)

Bloch herbu własnego (G.)   

Blummer herbu Blumberg II-o (M.)

Bniński herbu Łodzia (G.) 

Bniński hrabiowie (G.) 

Bochwic herbu Radwan (M.)

Boczkowski hb. Gozdawa (wzm.) 

Boenisch herbu własnego (M.)

Bogatko hb. Pomian (wzm.)

Bogusz herbu Pólkozic (G.)   

Boniecki herbu Bończa (M.)

Borkowski hb. Junosza (M.)

Borkowski hb. Junosza, hrabiowie (G.) 

Borkowski-Dunin hb. Łabędź (M.)

Branicki herbu Korczak (G.) 

Branicki Hr. hb. Korczak (G.) 

Brzeziński-Dunin hb. Łabędź (G.)

Brzostowski herbu Kościesza (wzm.)

Brzozowski herbu Belina (M.)

Brzozowski herbu Korab (G.)   

Buyno herbu Ślepowron (M.)

Bybelski hb. Korczak (wzm.)

Cerekwicki hb. Zaręba (wzm.)

Chamiec herbu Gryf (wzm.)

Chamiec Jaxa hb. Gryf (M.)

Chodkiewicz hb. Kościesza odm., hrabiowie (G.)

Chojnacki hb. Trzaska (wzm.)  

Chomentowski hb. Lis i Bończa (G.)   

Chomętowski hb. Bończa (M.)  

Chomiński hb. Poraj (M.)

Chomiński herbu Poraj odmienny (wzm.)

Chrapowicki herbu Gozdawa (G.) 

Chynek herbu Topór (wzm.)

Ciborski herbu Dąbrowa (wzm.) 

Cichnicki herbu Pokora wzm.

Ciechanowiecki herbu Dąbrowa (M.)

Ciechanowski hb. Skarbień (G.) 

Ciechanowski herbu Dąbrowa (wzm.)

Cielecki hb. Zaręba (G.) 

Cieszkowski hb. Dołęga, hrabiowie i szlachta (G.)

Czadowski herbu Poraj (wzm.)

Czarnecki hb. Prus III (M.)

Czarnek hb. Półkozic (wzm.)

Czarniecki hb. Łodzia (G.) 

Czartoryski hb. Pogoń litewska, ksiązęta (M.)

Czetwertyński hb. Święty Jerzy i własnego, książęta (M.)

Czetwertyński-Światopełk herbu własnego (G.) 

Czurylło herbu Korczak (wzm.)

Dąbrowski hb. Dąbrowski (M.)

Danaborski herbu Topór (wzm.) 

Dangel herbu własnego (G.) 

Daniłowicz hb. Sas wzm

Dębicki hb. Gryf, hrabiowie i szlachta (G.)

Dębowski herbu Jelita (M.)

Dembowski herbu Jelita (G.) 

Długoborski herbu Topór (wzm.)

Dorja-Dernałowicz herbu Lubicz (M.)

Dowgiałło herbu Zadora (M.)

Dowgiełło herbu Zadom odmiana (G.) 

Dowgiłlowicz herbu Abdank (wzm.)

Drążewski herbu Ślepowron (wzm.)

Drohojowski hb. Korczak, hrabiowie i szlachta (M)

Drucki - Lubecki xiążęta (M.)

Dunin-Borkowski hr. herbu Łabędź (G.) 

Dunin-Brzeziński herbu Łabędź (wzm.)

Dunin-Rajecki, herbu Łabędź (wzm.)

Dyakowski (wzm.)

Działyński hb. Ogończyk, hrabiowie i szlachta (M.)

Dzieduszycki herbu Sas (G.) 

Dzieduszycki Hr. herbu Sas (G.) 

Dzierzgowski hb, Jastrzębiec (wzm.)

Epsztein herbu własnego (G.) 

Farurey hb. Sulima (wzm.)  

Federowicz v. Federowicz hb. Oginiec (wzm.)

Fedorowicz hb. Oginiec (G.) 

Florkiewicż hb. Ozdoba (wzm.)

Fraenkel Bar. herbu własnego (G.) 

Fredro hb. Bończa, hrabiowie i szlachta (M.)

Fritsche herbu własnego (G.) 

Gaboński herbu Wierzynkowa (wzm.)

Garnkowski herbu Poraj (wzm.)

Garnysz herbu Poraj (wzm.)

Gawroński herbu Rola (M.)

Gedroic herbu Hipocentaurus (G.) 

Giebułtowski hb. Lis (wzm.)

Giżycki herbu Gozdawa (M.)

Gładysz hb. Gryf' (wzm.)

Gliński Ks. herbu własnego (wzm.)

Głogowski hb. Grzymała (M.)

Golanczewski herbu Topór (wzm.)

Golimont herbu Ślepowron (wzm.)

Gorajski herbu Korczak (wzm.)

Gorayski hb. Korczak (M.)

Gordon hb. Bydant (M.)

Górski herbu Boża wola (G.) 

Gorzeński-Ostroróg hb. Nałęcz, hrabiowie i szlachta (M.)

Grabowski herbu Grzymała (wzm.)

Grabowski herbu Pobóg (M.)

Grabowski herbu Topór (G.)   

Gruszecki hb. Lubicz (M.)

Gucci herbu Zetynian (wzm.)

Gurowski Hr. herbu Wczele (G.)   

Halka herbu Szaława (wzm.) 

Halpert herbu własnego (G.) 

Hauke Hr. herbu Bosak (G.) 

Heydel hb. własnego, baronowie (M.)

Hiesiekierski hb. Pomian (M.)

Hussazewski herbu Prus I i Sas (M.)

Jabłonowski hb. Prus III książęta (M.)

Jabłonowski herbu Grzymała (G.) 

Jarosławski hb. Leliwa (wzm.)  

Jasieński herbu Dołęga (M.)

Jełowicki herbu Bożeniec (G.) 

Jelski herbu Pielesz (M.)

Jezierski herbu Prus II i Nowina (G.) 

Jezierski Hr. herbu Prus i Nowina (G.) 

Jięszycki hb. Nałęcz (G.)  

Jordan -Stojowski herbu Trąby (G.) 

Juraha. hb. Poray (wzm.)

Kadzidłowski herbu Ogończyk (wzm.) 

Kaimir hb. Abdank (wzm.)

Kamieniecki hb Piława (wzm.)

Kański hb. Janina (wzm.)

Karnicki hb. Kościesza (G.) 

Karnicki Hr. herbu Kościesza odm. (M.)

Karpiński herbu Korab (M.)

Karski hb. Jastrzębiec (M.)

Kaszowski hb. Janina (M.)

Kęszycki hb. Nałęcz, hrabiowie i szlachta (M,)

Kisiel herbu Światołdycz (M.)

Kisielew Hr. herbu Kisiel (wzm.)

Kisielowski hb. Junosza (wzm.)

Kiślański herbu Światołdycz (M.)

Kiszka herbu Dąbrowa (M.)

Kłobukowski hb. Oksza (M.)

Kobryński Ks. (wzm.)

Kobylański herbu Grzymała (wzm.)

Kocieł herbu Pelikan (wzm.)

Komar herbu własnego (M.)

Komorowicz herbu Komar (M.)

Komorowski Hr. herbu Korczak (wzm.)

Korjatowicz-Kurcewicz Ks. herbu Kurcz (M.)

Koryciński herbu Topór (wzm.)

Korzbok - Łącki hrabiowie (G.) 

Kościelecki hb. Ogończyk (wzm.)  

Kościelski herbu Ogończyk (G.) 

Kosiński Bar. herbu Rawicz (wzm.)

Kosiński hb. Koziński (M.)

Kosiński hb. Rawicz (G.)   

Kossakowski hb. Ślepowron, hrabiowie i szlachta (M)

Kossecki hb. Rawicz (M.)

Kostka hb. Dąbrowa (wzm.)

Kozicki herbu Łabędź (M.)

Kozicki herbu Lubicz (wzm.)

Koziebrodzki hb. Jastrzębiec, hrabiowie i szlachta (M)

Kozika hb. Zkrzyżłuk (wzm.)

Krasicki hb. Rawicz (M.)

Krasicki hb. Rogala, hrabiowie (G.)

Krasiński hb. Ślepowron, hrabiowie i szlachta (M)

Kraus von Krausendorf herbu własnego (wzm.)

Krauze herbu Krauza (M.)

Krechowiecki hb. Sas (M.)

Kronenberg herbu Koroniec (G.) 

Kronenberg herbu Strugi (G.) 

Krukowski herbu Ślepowron (wzm.)

Kruszewski hb. Abdank (M.)

Krzycki herbu Kotwicz (wzm.)

Kucharski hb. Jastrzębiec (wzm.)

Kurdwanowski hb. Półkozic (wzm.)

Kurkowski herbu Slepowron (M.)

Kwilecki hb. Śreniawa, hrabiowie (G.)

Łabęcki herbu Korab (M.)

Lachnicki herbu własnego (wzm.)

Łącki herbu Roch III-o (wzm.)

Łącki Hr. herbu Korzbok (G.)   

Lanckoroński Hr. herbu Zadora (G.)   

Laski herbu własnego (G.)   

Lasocki hb. Dołęga, hrabiowie i szlachta (M.)

Lasocki herbu Boża-Wola (wzm.)

Lebowski herbu Gozdawa (M.)

Ledóchowski herbu Szaława (M.)

Ledóchowski hrabiowie (G.)   

Lesser herbu własnego (G.) 

Lesser Hr. i Bar. herbu własnego (G.)   

Ley von Neuhoff herbu Ley (M.)

Libiszowski herbu Wieniawa (M.)

Lichodziejewski (wzm.)

Lipski hb. Grabie (wzm.)

Litwinowicz (wzm.)

Łoszka (wzm.)  

Łoyko herbu Wąż odmienny (M.)

Lubieniecki herbu Rola (M.)

Łubieński Hr. herbu Pomian (G.)   

Lubomirski hb. Sreniawa, książęta (M)

Łuszczewski herbu Korczak (wzm.)

Makomaski hb. Jastrzębiec (M.)

Małyński herbu Poraj (M.)

Marasse Hr. herbu Allas Armas (M.)

Masłowski herbu Samson (M.)

Massalski Ks. herbu własnego (wzm.)

Maszkowski herbu Słońce (wzm.)

Matczyński hb. Jastrzębiec (M.)

Matusewicz, herbu Łabędź (wzm.)

Matuszewicz hb. Łabedź (wzm.)  

Mazaraki (wzm.)  

Męciński hb. Poraj, hrabiowie i szlachta (M.)

Melsztyński hb. Leliwa (wzm.)

Miączyński Hr. i Szl. herbu Suchekomnaty (M.)

Michałowski herbu Poraj-Jasieńcżyk, hrabiowie i szlachta (M.)

Michalski herbu Łodzia (M.)

Mięciński Hr. i Szl. herbu Poraj (wzm.)

Mielżyńlski hb. Nowina, hrabiowie. (G.)

Mier Hr. herbu własnego (G.) 

Mieroszowski herbu Ślepowron, hrabiowie i szlachta (M.)

Mietelski (wzm.)  

Milewski herbu Ślepowron (M.)

Milikont-Karwoysz herbu Jastrzębiec (M.)

Milikont-Narwoysz herbu Jastrzębiec (M.)

Miniewski herbu Nieczuja (M.)

Mirski Ks. i SzI. herbu Białynia (wzm.)

Mitarnowski herbu Prus III-o (G.) 

Mniszech hb. własnego, hrabiowie (M.)

Mniszech Hr. herbu Kończyc (wzm.)

Morawski hb. Nałęcz (M.)

Morelowski hb, Prus I (M.)

Mrokowski herbu Ślepowron (wzm.)

MycieIski Hr. herbu Dołęga G

Myszkowski hb. Jastrzębiec, margrabiowie i szlachta (wzm.)

Naruszewicz herbu Wadwicz (M.)

Nawojewski herbu Starykoń (wzm.)

Niemojewski herbu Rola (wzm.)

Nowosielski (wzm.)

Obertyński hb. Sas (M.)

OczosaIski hb. Paprzyca (M.)

Ogiński Ks. hb. Oginiec (wzm.)

Olszyński herbu Pnieynia (M.)

O'Rourke hb. własnego, hrabiowie (M.)

Orsetti hb. Złotokłos (G.) 

Orzechowski hb. Oksza (wzm.)

Ossoliński Hr. herbu Topór (G.)   

Ostaszewski hb. Ostoja (M.)

Ostrogski hb. własnego i Św. Jerzy, książęta (wzm.)

Ostroróg hb. Nałęcz, hrabiowie (M)

Ostroróg-Gorzeński hb. Nałęcz, hrabiowie i szlachta (M.)

Ostroróg-Sadowski herbu Nałęcz-Ostrorogów (M.)

Ostrowski hb. Korzbok (G.) 

Ostrowski herbu Korab (G.) 

Ostrowski hrabiowie hb. Rawicz (G.) 

Pac herbu Gozdawa (G.) 

Paniowski hb. Godziemba (wzm.)

Papara hb. Paparona odm. (M)

Pęcherzewski herbu Bokij (M.)

Piński książęta (wzm.)

Piwnicki herbu Lubicz odmienny (M.)

Plater herbu własnego (M.)

Plater Syberg i Broel (G.) 

Plater-Broel Hr. herbu własnego (M.)

Plater-Syberg Hr. herbu własnego (M.)

Pliszcza (wzm.) 

Pliszkowski herbu Pogoń IV (M.)

Podlewski herbu Bogorja (M.)

Podoski herbu Junosza (M.)

Polakowski herbu Pokora (M.)

Popiel hb. Sulima (G.) 

Popławski herbu Jastrzębiec (M.)

Potocki hb. Lubicz (M.)

Potocki hb. Pilawa, hrabiowie i szlachta (G.)

Potrykowski hb. Paprzyca (wzm.)

Potulicki hb. Grzymała, hrabiowie (G.)

Prószyński herbu Lubicz (M.)

Przeciszewski hb. Grzymała (wzm.)

Przezdziecki herbu Roch odmiany (M.)

Przybysławski hb. Nałęcz (M.)

Pusłowski hb. Szeliga (M.)

Pusłowski hb. własnego, hrabiowić i szlachta (M)

Puszet Bar. herbu własnego (M.)

Puszet du Puget herbu własnego (G.) 

Puzyna hb. Oginiec, książęta (M.)

Raczyński hb. Nałęcz, hrabiowie i szlachta (G.)

Radoszewski hb. Oksza (wzm.)  

Radzimiński hb. Brodzie (G.)

Radzimiński hb. Lubicz

Radziwiłł hb. Trąby odmienne, książęta (M.)

Rembieliński herbu Lubicz (M.)

Rey herbu Oksza (G.) 

Rogujski herbu Brochwicz II (wzm.)

Rola herbu Rola (wzm.)

Ronikier Hr. herbu Gryf odmienny (M.)

Rostworowski hb. Nałęcz (G.) 

Rożen hb. Gryf (wzm.)

Rozrażewski herbu Doliwa (M.)

Rożyński hb. własnego, książęta (wzm.)

Rudnicki hb. Sas (wzm.)

Russocki hb. Zadora (M.)

Russocki Hr. herbu Zadom wzm..

Rzewuski hb. Krzywda, hrabiowie i szlachta (G.)

Rzyszczewski Hr. herbu Pobóg (M.)

Sanguszko Ks. herbu Pogoń litewska (M.)

Sapieha hb. Lis odmienny, książęta (G.)

Sarnecki herbu Ślepowron (G.) 

Sarnicki (wzm.)

Sawin hb. Janina wzm

Sczaniecki hb. Osoria (M.)

Secygniowski herbu Jelita (wzm.)

Sieciński hb. Rogala (wzm.)

Siemiński hb. Dąbrowa (sprostowanie)

Sieniawski hb. Leliwa (wzm.)

Skarbek herbu Abdank (M.)

Skarszewski hb. Nałęcz (M.)

Skorulski herbu Kościesza (wzm.)

Skotnicki herbu Bogorja (wzm.)

Skrzyński herbu Zaręba (G.) 

Smolikowski herbu Kotwic i Pruss I (M.)

Sobański hb. Junosza (G.) 

Sobieski hb Janina (M.)

Stadnicki hb. Sreniawa, hrabiowie i szlachta

Stefanowicz herbu Pogoń IV odmienna (wzm.)

Stojowski hb. Trąby (M.)

Stroński hb. Wierzynkowa i Janina (wzm.)

Stroński herbu Doliwa (wzm.)  

Struss hb. Korczak (wzm.)

Strutyński hb. Sas (wzm.)

Suchecki herbu Poraj (M.)

Sulatycki hb. Sas (M.)

Sułkowski hb. Sulima odmienna, książęta (G.)

Sumiński hb. Leszczyc, hrabiowie i szlachta (G.)

Świdrygello-Świderski herbu Lubicz (M.)

Swieyko-Ciechanowiecki (wzm.) 

Swolken hb. Pomian (M.)

Swolkien herbu Pomian (wzm.)

Szafraniec herbu Starykoń

Szalamon (wzm.)

Szamotuiski hb. Nałęcz, (wzm.)

Szaszkiewicz h b. własnego (M.)

Szawłowski hb. Sulima (M.)

Szczawiński hb. Prawdzie (wzm.)

Szembek hb. własnego, hrabiowie i szlachta (M)

Szeptycki hb. własnego, hrabiowie i szlachta (M.)

Szlubowski Hr. herbu Ślepowron (G.)   

Szumlański hb. Korczak (wzm.)

Szwański herbu Jastrzębiec (wzm.)

Szydłowiecki hb. Odrowąz (wzm.)

Tarło Hr. herbu Topór (G.)   

Tarnowski Hr. herbu Leliwa (G.)   

Tchorznicki herbu Jelita (wzm.)

Thórznicki hb. Jelita (M.)

Trzecieski hb. Strzemie (M.)

Tyzenhauz Hr. herbu Bawół (G.) 

Umiastowski herbu Roch III-o (M.)  

Urbański herbu Nieczuja (M.)  

Uruski hb. Sas, hrabiowie (M.)

Walewski hb. Kolumna, hrabiowie i szlachta (G.)

Warszewicki hb. Paprzyca (wzm.)

Wąsoski herbu Topór (wzm.)

Werenko herbu Wierzynkowa (wzm.)

Wereszczaka herbu Kościesza (M.)  

Wernek herbu Wierzynkowa (wzm.)  

Wernicki herbu Łagoda (G.) 

Wernicki herbu Wierzynkowa (M.)

Wielewicki hb. Zaręba (wzm.)

Wielogłowski herbu Starykoń (M.)  

Wielopolski hb. Starykoń, margrabiowie i hrabiowie (G.)

Wiernek herbu Wierzynkowawzm.

Wiesiołowski Hr. herbu Ogończyk (M.)

Wiśniewski herbu Prus II-o (wzm.)

Wiszniewski hb. Prus I (M.)  

Wodzicki hb. Jastrzębiec (G.)   

Wodzicki hb. Leliwa, hrabiowie (G.)

Wodziński herbu Jastrzębiec (wzm.)

Wołk-Łaniewski herbu Korczak (wzm.)

Wołowski herbu Bawół i na Kaskach (M.)

Woroniecki Ks. herbu Korybut (G.) 

Woyniłowicz herbu własnego (M.)

Woyszyk herbu Ogończyk (wzm.)

Woźniakowski herbu Prawdzic (M.)

Wrotnowski herbu Pruss III (M.)  

Wybranowski hb. Poraj (M.)  

Young herbu własnego (G.) 

Younga (Junga) (M.)  

Zabiełło herbu Topór i Lis (M.)

Żagiel herbu Trąby odmienne (G.)   

Zakrzewski hb. Wyssogota (M.)  

Zakrzewski herbu Pomian (M.)  

Zaleski herbu Dołęga (M.)

Zaleski herbu Lubicz (M.)

Załuski hb. Junosza (G.)   

Zamoyski hb. Jelita, hrabiowie (M.)

Zamoyski hb. Sas (wzm.)  

Zaremba hb. Zaremba (M.)

Zawisza Czarny hb. Sulima (wzm.).

Zawisza Czarny herbu Przerowa (M.)

Zawisza herbu Łabędź (M.)  

Zawisza-Dowgiałło herbu Zadom (M.)

Zawisza-Kiezgayłło herbu Łabędź (G.) 

Zboiński Hr. herbu Ogończyk (M.)  

Żelechowski hb. Ciołek (M.)

Zeleński hb. Ciołek, hrabiowie i szlachta (wzm.)

Zieliński herbu Zadziełło (M.)  

Żurakowski (wzm.)  

Żurowski herbu Leliwa (G.) 

 

   

Jeśli masz zapytanie - If you have a question

proszę nacisnąć obrazek  please click  picture

Powrót    Return