Office of Computer Services "Machwicz"

Stoughton, MA 02072

Phone: 781-344-8769

e-mail: jozef@wawrzak.org

 

Informacje wstępne
 
Introductory Information
 

    

Polska Szlachta - 2001

Wstępne informacje

Introductory information

Ta witryna jest administrowana przez: 

Biuro Uslug Komputerowych  "Machwicz"

Józef Andrzej Wawrzak - jest właścicielem "Biura uslug Komputerowych "Machwicz""

W celu skontaktowania się z biurem proszę przejść na stornę linków.

This site is Administered by:

Office of Computer Services "Machwicz"

Józef Andrzej Wawrzak - is the owner of Office of Computer  Services "Machwicz""

In order to contact our office please go to the links page.

  Witryna internetowa "Polska Szlachta 2001" nie ma za zadanie służyć jak jedyna oficjalna witryna Szlachectwa Polskiego, a jedynie jako źródło informacji o współczesnej Szlachcie Polskiej. 

Na kolejnych stronach tej witryny znajdą państwo informacje zebrane z różnych źródeł, które w sposób zwięzły przekażą informacje na temat  polskich rodów szlacheckich i arystokracji Polskiej,. Jak również Herbów Polskich Rodzin Szlacheckich, Posiadłości rodów szlachty polskiej i inne.

Swoją drogę będę chciał na tej witrynie umieścić w miarę pełny Herbarz, jak również Poczet Królów Polskich.

 W załączeniu do informacji tu zawartych umieszczę łącza internetowe do możliwie jak największej ilości witryn internetowych dotyczących szlachty polskiej. Między innymi łącza do witryn rodzin szlacheckich już istniejących na internacie. 

 Podziękowanie:

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Adamowi Kromerowi za możliwość skorzystanie z herbów szlacheckich, wykonanych przez niego,  na stronach mojej witryny. Jak również podziękować wszystkim członkom Klubu Dyskusyjnego Herbarz-L@rootsweb.com za ich pomoc w tworzeniu tej witryny internetowej.

Jeśli ktokolwiek znajdzie inne strony dotyczące interesującego nas tematu, które nie mają jeszcze łącza z tej strony proszę o poinformowanie mnie.

Skrzynka pocztowa:

  Włóż pocztę do skrzynki

  This web site is not designed to be the only official site of Polish Nobility, but only as a compendium of information about Nobility of Poland in the XXI Century 

  On the following pages of this site you will find information collected from all available sources. These information will tell you where you can find information about Polish Aristocracy, Coats of Arms of Polish Noble Families, Estates of Polish Nobility etc.

  I will try to place on this site the entire Armorial of Polish Nobility and a Polish Royalty Catalogue, if possible.

  In addition, I will try to place hyperlinks to as many websites as possible about Polish Nobility including websites of Polish Noble Families.

 Acknowledgments:

I would like to thank Mr. Adam Kromer for  allowing  me to use Coats of Arms that he prepared in this web site. I would also like to thank all members of Herbarz-L@rootsweb.com for their input and help in preparing this site.

 If anyone finds interesting and relevant sites that are not listed here, please inform me, and I will add them to my links page.

 

Mail Box:

  Put mail in the box

Proszę wejść do środka

Please enter

Jeśli masz zapytanie - If you have a question

proszę nacisnąć obrazek  please click  picture

Polish Nobility - 2001

Powrót

Return