biuro uslug komputerowych "machwicz" - Herbarz

Office of computer services "machwicz" - Armorial

Creation of "Polish Nobility Armorial" was the intention of mine. At the end I decided otherwise. On so many internet sites I found wondefully done armorials. In this case I decided that my "armorial" will only "entry door" to the one that you ( internet traveler ) will decide to go. On my page you will only find a hyperlink with a commentary about the armorial to which is the link Moim założeniem było stworzenie osobnego "Herbarza Szlachty Polskiej", ale doszedłem do wniosku że to nie wiekszej racji bytu. Na wielu stronach polskojęzycznych odnalazłem wspaniale zredagowane herbarze. Wobec czego ta strona będzie tylko "wejsciem" do jednego z tych herbarzy, link będzie krótkim opisem co można znaleźć na stronie którą "internauta" wybierze.

Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego przy Domu Polonii w Pułtusku
Serwis heraldyczno -genealogiczny

This site is in Polish, you can find on this page information about distribution of polish families throughout the Commonwealth of Poland. It shows the distribution based on old administrative division of Poland (49 provinces).

On this site is that same "Armorial of Polish Nobility", you can used it with the search engine by using your polish descendant last name. This armorial is not the full registry of polish nobility, but have an extensive list of it.

Please click on the Coat of Arms below to go to this site

(this hyperlink is not activated yet - I am waiting for approval of the owner to activate the link)

Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego przy Domu Polonii w Pułtusku
Serwis heraldyczno -genealogiczny

Na tej stronie znajdą państwo informacje dotyczące rozmieszczenia rodzin polskich w poszczególnych województwa Polki, jest to podział z uwzględnieniem dawnego podziału administracyjnego Polski na 49 województw.

Znajduje się tam rownież herbarz polskich rodów szlacheckich z możliwoscią przeszukiwania herbarza według nazwiska zainteresowanego. Nie jest to pelny wykaz szlachty polskiej, ale uwględnia większość polskiej szlachty.

Proszę nacisną herb poniżej ażeby sie tam przenieść

(link jeszcze nie uruchomiony - oczekuje na pozwolenie administratora strony na umieszczenie linku)

Genelogia Dynastyczna

This is the best available genealogy and heraldry service. This site not only have the best "Armorial of Polish Nobility", with search engine, but that same genealogy of Polish Aristocratic Families. Owner of this site is that same offering the most popular Polish armorials and genealogical books on CD's.

Please click the Coat of Arms below to get to this site.

Genelogia Dynastyczna

Jest to najlepszy z dostępnych serwisów genealogiczno-heraldycznych. Strona ta zawiera nie tylko bardzo dobrze opracowany "Herbarz Polskich Rodzin Szlacheckich", ale rownież genealogiczne informacje o polskich rodach arystkratycznych. Wlaściciel serwisu prowadzi również sprzedaż najpopularniejszych herbarzy i opracowań genealogicznych w formie elektronicznej.

Proszę nacisnę herb poniżej aby skorzystać z tego serwiu