biuro uslug komputerowych "machwicz" - Herbarz

Office of computer services "machwicz" - Armorial

My intention for this Armorial is to present Coat of Arms as Kasper Niesiecki show in his work "Herbarz Polski" (Polish Armorial). Of course I will not placing the Coat of Arms that are only described in words, without the picture of it. As I mention in the page that links to other armorials, I do not intent to create a new armorial, but only present Niesicki's pictures of CoA. W poniższym herbarzu zamierzam umieścić wszystkie herby jakie można znaleźć w herbarzu Kacpra Niesieckiego. Oczywiście nie będę tu umieszczał tych herbów które są tylko wzmiankowane, ale nie ma umieszczonego ich wizerunku. Jak już wspomnialem przy moim "herbarzu" nie zamierzam tu tworzyć nowego herbarza, a jedynie przedstawić zainteresowanym wizerunki herbow tak jak je narysowal Kasper Niesiecki.

Kacper Niesicki placed 490 pictures of widely known Polish Coat of Arms. Each of this CoA he described using all available to him sources of information: Paprocki, Okolski, Bielski and others. Publisher of this memorable work, Jan Nepomucen Bobrowski, add and supplemented this work using as a source works of other authors like: Dunczewski, Kuropatnicki, Malachowski and Wieladek.  Footnotes were written by Archbishop of Warmia Ignacy Krasicki. As for now I will show only here only Coat of Arms, later on I am planning to add in this section fragments from first volume of the armorial "General Information" (Wiadomosci podstawowe)

Kacper Niesiecki umieścił w swoim herbarzu wizerunki 490 najbardziej znanych herbów. Do każdego z nich dodał opis tego herbu wykorzystując wszystkie znane mu źródła tekstowe, Paprockiego, Okólskiego, Bielskiego, i innych. Wydawca tego wiekopomnego dzieła Jan Nepomucen Bobrowski dodał i uzupełnił to dzieło w miarę swoich możliwości wykorzystując informacje takich autorów jak: Duńczewski, Kuropatnicki, Małachowski i Wielądek. Przypisy do tego dzieła napisał Arcybiskup Warmiński Ignacy Krasicki. Początkowo umieszczone będą jedynie wizerunki herbów, a w późniejszm terminie dodam fragmenty tego dzieła z tomu pierwszego "Wiadomości podstawowe".

List of Coat of Arms

Spis Herbów